O nas

CEBS - Centrum Edukacji i Badań Społecznych jest organizacją pozarządową, której misją jest wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych marginalizacją społeczną, ekonomiczną i  interpersonalną.

 

Nasze cele to:

 


CEBS - Centrum Edukacji i Badań Społecznych realizuje swoje cele poprzez:

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem nt. mentoringu dla organizacji pozarzadowych, który został zrealizowany w ramach działań upowszechniających projekt MIND.TS - Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit

 

 

 

 


ArtCreative Design and Custom coding
 </p>"