GTranslate

200px-wikipedia svg logo-pl.svg

O nas

CEBS - Centrum Edukacji i Badań Społecznych jest organizacją pozarządową, której misją jest wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych marginalizacją społeczną, ekonomiczną i  interpersonalną.

 

Nasze cele to:

 • promocja kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych, bezrobotnych i młodych ludzi którzy poszukują zatrudnienia na rynku pracy
 • działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku pracy, badań rynku gospodarczego
 • promocja, badanie i upowszechnianie walorów, natury, struktury i funkcji gospodarczej i społecznej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
 • promocja równej partycypacji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, jak również zwalczanie negatywnych stereotypów kulturalnych, wyznaniowych i dotyczących płci
 • działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o mechanizmach przemocy i sposobach zapobiegania przemocy wśród dorosłych, dzieci i młodzieży
 • działanie na rzecz poprawy jakości życia i promocji projektów, strategii i polityk w celu jej poprawy
 • działanie na rzecz pogłębiania integracji pomoc

 


CEBS - Centrum Edukacji i Badań Społecznych realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie i prowadzenie bibliotek i ośrodków kulturalnych, prowadzenie działań społecznych i edukacyjnych o charakterze promocyjnym
 • organizację kursów i szkoleń
 • organizację konferencji, seminariów, kongresów i innych inicjatyw promujących współpracę w zakresie edukacji
 • upowszechnianie i zbiór materiałów naukowych i dydaktycznych do badań nad historią i socjologią współpracy
 • prowadzenie działalności naukowo badawczej dotyczącej strefy społecznej i ekonomicznej kraju i zagranicy
 • przetwarzanie i rozpowszechnianie danych i informacji dotyczących kształcenia zawodowego bezrobotnych, przygotowywanie programów działań, przygotowywanie publikacji, studiów, badań i tekstów
 • organizację staży, kursów i wymiany młodzieży uczącej się i dorosłych w ramach programów edukacyjnych w kraju i za granicą
 • promocję przedsiębiorczości gospodarczej i społecznej w Polsce i poza granicami kraju
 • współpracę z władzami, z lokalnymi społecznościami i z organizacjami na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym
 • tworzenie pomostów współpracy pomiędzy uniwersytetami, organizacjami i instytucjami kulturalnymi i naukowymi

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem nt. mentoringu dla organizacji pozarzadowych, który został zrealizowany w ramach działań upowszechniających projekt MIND.TS - Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit

 

 

 

 


ArtCreative Design and Custom coding
 </p>"