GTranslate

200px-wikipedia svg logo-pl.svg

LOCADEMIA

locodemia

Od sierpnia 2008 roku Centrum Edukacji i Badań Społecznych realizuje projekt Locademia - Edukacja dla demokracji lokalnej i uczestnictwa w oddolnym ruchu społecznym. Projekt realizowany jest w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Projekty Partnerskie Grundtviga.


Organizacje partnerskie projektu:

Socialinių investicijų valdymo centras (SIVC) – Litwa (organizacja koordynująca)
Senterpartiets Studieforbund (SpS) – Norwegia (partner)
Studieforbundet Vuxenskolan (SV) - Szwecja (partner)

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój podstaw uczestnictwa w życiu społecznym i zdolności rozwiązywania problemów lokalnych, jak również rozwój zdolności ludzi dorosłych do uczenia się przy użyciu pojęcia "wzajemnej nauki". Grupą docelową projektu są osoby pracujące na polu edukacji dorosłych, którzy dostarczają i generują wiedzę i umiejętności osób mieszkających na terenach wiejskich (małe miasta i wioski), osób nie posiadających wykształcenia na Litwie i w Polsce, jak również społeczności imigrantów w Norwegii. Grupa projektowa składać się będzie z: trenerów edukacji nieformalnej, tutorów, nauczycieli, osób pracujących ze społecznością lokalną i wolontariuszy, mentorów w uczeniu się członków rodzin, trenerów na polu zdrowia, terapeutów, pracowników społecznych, osobowości akademickich, konsulentów w biznesie, związkowców i polityków z Litwy, Polski, Norwegii i Szwecji. Osoby te wymienią się doświadczeniami i wiedzą dotyczącą zagadnień sposobów nieformalnego uczenia się i samouczenia się poprzez użycie metody kół samokształceniowych i gry ról, jak również zdobywania umiejętności za pomocą sztuki i muzyki. Rezultaty, które chce osiągnąć partnerstwo to: stworzenie sieci kół samokształceniowych na Litwie, w Polsce, Norwegii i Szwecji; zwiększenie użycia nowych technologii i innowacyjnych metod uczenia się; wzmocnienie lokalnej demokratycznej partycypacji. Doświadczenie w zakresie upoważnienia ludności wiejskiej i o niskich kwalifikacjach będzie podstawą do rozwoju uniwersalnych materiałów dydaktycznych na temat demokratycznego potencjału kół samokształceniowych, które będą mogły być użyte do „rozpowszechniania demokracji” według wskazówek nowej europejskiej Polityki Sąsiedzkiej i Rozwoju.

OPIS PROJEKTU (PDF/EN)


SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE

 • Oslo, Norwegia, 18 - 22 stycznia 2009

  Organizacją goszczącą spotkanie była Senterpartiets Studieforbund (SpS), organizacja zajmująca się edukacja dorosłych z wieloletnią tradycją pracy z metodą kół samokształceniowych. W wizycie uczestniczyły 3 osoby z reprezentacji CEBS, jak również partnerzy projektu z Litwy i Szwecji. Podczas wizyty zostały wspólnie opracowane narzędzia monitoringu i ewaluacji działań projektowych i ustalona została metoda efektywnej komunikacji miedzy partnerami. Ponadto, wszyscy partnerzy wyrazili swoje nadzieje związane z realizacją projektu, jak i obawy. Dyskusja została poprowadzona metoda „democratic synergy”, dzięki czemu partnerstwo miało możliwość zapoznania się technikami demokratycznego prowadzenia dyskusji. Organizacja goszcząca zorganizowała dla uczestników również wizyty w zaprzyjaźnionych organizacjach zajmujących się edukacja dorosłych podczas których zaprezentowano historie i tradycje kół samokształceniowych w Skandynawii i przedstawiono działalność tychże organizacji. Ostatniego dnia wizyty wszyscy partnerzy mieli okazje aktywnie uczestniczyć w kole samokształceniowym, którego tematem był efektywny marketing w pracy partii politycznych. Podczas spotkania nie zabrakło również spacerów po Oslo, momentem ekscytującej atrakcji, natomiast była wizyta w Parlamencie Norweskim, po którym oprowadził uczestników poseł Erling Sande, opowiadając o historii Norwegii, ustroju politycznym, historii parlamentu i polityce dzisiejszych czasów. Rezultatem wizyty jest zapoznanie się ze specyfika działalności organizacji goszczącej i organizacji partnerskich i wzbogacenie wiedzy dotyczącej metody kół samokształceniowych i ich tradycji w krajach Skandynawskich.

  zdjęcia

 • Wilno, Ukmerge, Litwa 26 – 29 kwiecień 2009

  Organizacją goszczącą spotkanie była Socialinių investicijų valdymo centras (SIVC) z Wilna, zajmująca sie edukacją osób dorosłych. W wizycie uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością organizacji goszczącej i przeprowadzenie szkolenia dla przyszłych liderów kół samokształceniowych. Spotkanie wewnętrzne partnerów odbyło się w Wilnie, szkolenie natomiast w gospodarstwie agroturystycznym w Ukmerge. Dla partnerów, którzy nie mieli możliwości wysłania wszystkich liderów, osoby uczestniczące odgrywały rolę trenerów dla trenerów. Ze strony litewskiej w spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób, działaczy lokalnych z regionu Ukmerge. Szkolenie poprowadziły trenerki ze Szwecji – Miriam Sannum i Jannica Hedblom, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z liderami kół samokształceniowych. W trakcie szkolenia trenerki zaprezentowały materiały dotyczące organizacji kół, a te natomiast zostały poparte ćwiczeniami, grami i pracami grupowymi. Litewscy uczestnicy spotkania podzielili się z partnerami doświadczeniami w budowaniu demokratycznej tkanki społecznej w regionie, burmistrz Ukmerge natomiast opowiedział o przemianach w regionie i o obecnych problemach społecznych ludności terenów rolniczych. Rezultatem spotkania było uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji kół samokształceniowych dla liderów i zapoznanie z ze specyfika i kontekstem działalności organizacji goszczącej.

  zdjęcia (Wilno)
  zdjęcia (Ukmerge)
  zdjęcia (szkolenie dla liderów szkół samokształceniowych)

 • Wrocław, Polska 1 – 3 grudnia 2009

  Organizacją goszczącą spotkanie było Centrum Edukacji i Badań Społecznych we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w tworzeniu i działaniu lokalnych kół samokształceniowych oraz podsumowanie dotychczasowych osiągnięć już stronę internetową dotyczącą kół, sposób jej funkcjonowania oraz informacje o poruszaniu się wśród informacji na niej zawartych, jako przykład sprawnej platformy e-learningowej. Uczestnicy przedyskutowali swoje pomysły dotyczące podobnej platformy oraz ustalono harmonogram prac nad jej utworzeniem. Na zakończenie wizyty odbył się wspólny spacer po Starym Mieście.

 • Goteborg, Szwecja, 10 – 12 kwietnia 2009

  Organizacją goszczącą spotkanie było Studieforbundet Vuxenskolan (SV), organizacja zajmująca się edukacja dorosłych z wieloletnim doświadczeniem w pracy z kołami samokształceniowymi i ich liderami. W wizycie uczestniczyły 4 osoby z reprezentacji CEBS, jak również partnerzy projektu z Litwy i Norwegii. W trakcie wizyty odbyły się warsztaty oraz dyskusja dotycząca specyfiki oraz organizacji kół samokształceniowych. Zostały także wymienione dotychczasowe doświadczenia oraz nadzieje i obawy związane z zakończeniem projektu. Popołudniowy spacer w towarzystwie przewodniczki pozwolił zobaczyć Goteborg jako miasto o ciekawej historii oraz pełne interesujących miejsc do zwiedzania. Ostatniego dnia, SV zorganizowało dla uczestników wizyty w swoich filiach, podczas których zaprezentowano działanie kół samokształceniowych w Szwecji. Partnerzy mogli wziąć aktywny udział w zajęciach oraz porozmawiać zarówno z liderami, jak i uczestnikami kół na temat ich wzajemnych relacji i sposobów nauki. Wieczorne spotkanie wszystkich grup pozwoliło podsumować wizytę, wymienić doświadczenia i obserwacje oraz usystematyzować wnioski nasuwające się już w czasie warsztatów. Rezultatem wizyty było lepsze zrozumienie, czym są koła samokształceniowe. Było również możliwe zaobserwowanie, że jest to dobry sposób na wplecenie demokratycznych zachowań w edukację formalną i nieformalną oraz połączenie nauki z hobby w ramach jednych zajęć, co czyni uczenie się efektywniejszym i przyjemniejszym.

 • Oslo, Norwegia 4 – 5 czerwca 2010

  4 i 5 czerwca odbyło się ostatnie – ewaluacyjne spotkanie. Partnerzy przybyli do Oslo, gdzie miał miejsce pierwszy zjazd. Opracowane wówczas metody działania, narzędzia mentoringu oraz proces komunikacji zostały omówione i ocenione. Poruszono tematy związane z przyszłą współpracą zaangażowanych organizacji i instytucji, a w szczególności ich oczekiwania i priorytetowe cele. Partnerzy dzielili się swymi przemyśleniami związanymi z 2-letnim okresem współpracy. Wymieniono się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi problemów i trudności, jakie napotykano realizując projekt. Wiele uwagi poświęcono omówieniu technik i metod, które sprawdziły się w trakcie trwania projektu i mogłyby zostać wykorzystane w przyszłej pracy organizacji. Reprezentanci z Litwy i Polski w ramach wspólnej prezentacji omówili specyfikę edukacji dorosłych i tworzenia kół samokształceniowych w swoich krajach, a także podali przykłady wsparcia jakie udzielił projekt Locademia. Skupiono się na dokładnym przeanalizowaniu powstałych dla beneficjentów korzyści, jak i pozytywnych zmianach w otoczeniu lokalnym organizacji biorących udział w projekcie. Jednocześnie podkreślono wkład wspólnej pracy w podnoszenie i nabywanie nowych kompetencji przez pracowników. Wyjątkowo ciepłe popołudnia sprzyjały wspólnym spacerom pośród przepięknych górskich krajobrazów, podczas których partnerzy mieli okazję poznać tradycyjne i spokojne życie mieszkańców Oslo.

Zbiór ciekawych materiałów na temat kół samokształceniowych dostępnych on-line, wypracowanych i opublikowanych przez inne organizacje i instytucje w ramach projektów i działań własnych:


Broszura dla uczestników kół samokształceniowych (PL)
Poradnik dla uczestników kół samokształceniowych (PDF/PL)
Poradnik dla doradców kół samokształceniowych (PDF/PL)
Organizing Study Circles with Young People (EN)
What Works: Study Circles in the Real World (EN)
The Study Circle - a method for learning, a tool for democracy (PDF/EN)
Organising the study cirlce process (PDF/EN)
I circoli di studio (PDF/IT)
Circoli di studio in azienda: una nuova prospettiva? (PDF/IT)

Sugerencias y Materiales para la Capacitaciòn de Facilitadores de Cìrculos de Estudio (ES)