GTranslate

200px-wikipedia svg logo-pl.svg

Cele projektu

Głównym zamiarem projektu jest stworzenie europejskiej sieci organizacji trzeciego sektora, aby stawić czoła potrzebom szkoleniowym organizacji do niej przynależących, natomiast 3 głównymi celami projektu są:

  • podniesienie jakości i rozszerzenie zasięgu współpracy na polu kształcenia zawodowego dla organizacji trzeciego sektora

  • ułatwianie rozwoju innowacji i dobrych praktyk na polu kształcenia zawodowego dla organizacji trzeciego sektora

  • rozwój i wpieranie dialogu pomiędzy wszystkimi europejskimi interesariuszami trzeciego sektora