GTranslate

200px-wikipedia svg logo-pl.svg

eduSeniors

eduseniors

Od września 2010 Centrum Edukacji i Badań Społecznych, wraz z pięcioma innymi organizacjami partnerskimi, realizuje projekt „eduSeniors - Integracja seniorów poprzez edukację”. Projekt realizowany jest w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Grundtviga.

 


Partnerzy projektu:

 

CEBS- Centrum Edukacji i Badań Społecznych – organizacja koordynująca (Polska)

Agentur Kultur GbR (Niemcy)

Rehberlik ve Arastırma Merkezi (Turcja)

Kedainiai Adult Education Centre (Litwa)

ASIS – Consorzio Cooperative Sociali (Włochy)

SOPROFOR – Sociedade Promotora de Formação, Lda (Portugalia)

 

 Opis projektu:

Celem projektu jest zapobiegnięcie wykluczeniu socjalnemu, ekonomicznemu i kulturowemu seniorów poprzez włączenie ich do procesu edukacji, a także poprzez stymulowanie ich potrzeby dalszej nauki. Celem jest stworzenie, w partnerstwie z organizacjami z różnych krajów, kursu szkoleniowego dla osób zaangażowanych w animowanie i organizowanie aktywności edukacyjnych dla seniorów. Kurs będzie zawierać nowe metody organizacyjne i nowe podejście pedagogiczne w stosunku do seniorów, jako grupy słuchaczy ze specjalnymi potrzebami. Partnerami są organizacje i instytucje pracujące na polu aktywizacji i edukacji osób starszych z Polski, Włoch, Litwy, Turcji, Portugali i Niemczech. Podczas trwania projektu do współpracy zostały włączone organizacje pracujących na rzecz wspólnot lokalnych, te które współpracują z władzami lokalnymi, a także: instytucje opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe i firmy prywatne. Projekt trwa 2 lata i został podzielony na dwie fazy. 1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do kursu szkoleniowego. 2. Implementacja kursu wśród organizacji pracujących z seniorami.

 

Dlaczego taki projekt?

 Temat starzenia stał się obecnie jedną z najpilniejszych Europejskich polityk. Włączanie osób po 65 roku życia w nowoczesne społeczeństwo jest wyzwaniem dla krajów członkowskich ale także i kandydujących. Wybory ekonomiczne państw i ich polityka welfare, musi zostać dostosowana do tego tematu, podobnie jak działania i wybory rządów.

 Projekt EduSeniors pozwala na połączenie różnych doświadczeń krajowych partnerów związanych z osobami starszymi. Różnorodna praktyka Partnerów pozwala na transfer wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami i krajami. Obecność starych krajów członkowskich (Niemcy, Włochy, Portugalia) i wkład nowych krajów (Polska i Litwa), a także kandydujących (Turcja) umożliwia zwiększenie oddziaływania geograficznego projektu i daje partnerom możliwość szerszego spojrzenia na powiązane z tematyką projektu kwestie takie jak np. jakości usług świadczonych osobom starszym. Różnorodne doświadczenie partnerów, ale także specyficzne prowadzenie polityki w krajach partnerskich, pozwoliły na to by projekt był nie tylko niezwykle ciekawy, ale stał się użytecznym narzędziem dla rozwoju Europy –jutra, gdzie respektuje się różnice i zwraca uwagę na przyszłość Unii.

 

ULOTKA PROJEKTOWA (PDF) w j. angielskim

CONTACT BOOK (PDF) – dane kontaktowe z organizacjami partnerskimi i osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu

REZULTATY PROJEKTU – link do bazy EST (European Shared Treasure). Baza zawiera opis projektu w językach organizacji partnerskich oraz rezultaty końcowe, m.in. scenariusze i materiały szkoleniowe dla osób chcących pracować lub pracujących z seniorami.

FOTO ALBUM album on-line zawierający kilka fotek z realizacji projektu.