GTranslate

200px-wikipedia svg logo-pl.svg

8 K OER Explorer

8koer

Projekt "Open Educational Resoures Explorer" (8 K OER Explorer) uwzględnia wykorzystanie nowych technologii informacyjnych (TIK) i otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) w edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem ośmiu kompetencji kluczowych.


W związku z coraz szerszym zastosowaniu nauki cyfrowej i technologii w kontekście edukacji, rozwój zawodowy trenerów i edukatorów osób dorosłych powinien iść w kierunku pełnego wykorzystania potencjału tych zasobów w celu wspierania uczenia się przez dorosłych. Obejmuje to wykorzystanie technologii, zarówno w celu samej edukacji, jak i pomiaru, oceny i zrozumienia uczenia się przez dorosłych za pomocą metod opartych na danych.


Jak stwierdzono w „Przeglądzie i analizie praktyk z otwartymi zasobami edukacyjnymi w kształceniu dorosłych w Europie” (ECJRCIPTS, 2013) OZE nie miały szerszego zastosowania w obszarze edukacji dorosłych i uczenia się przez całe życie, jest niewiele dobrych praktyk w wykorzystaniu OZE w dziedzinie edukacji dorosłych. Aby podjąć działania i wykorzystać zalety OZE, społeczeństwo wymaga dużo lepszego zrozumienia czynników wpływających na wykorzystanie OZE.


Niedoceniony jest wysoki wysiłek wkładany w działania podnoszenia świadomości i zwykle wychodzi się z założenia, że OZE samoistnie przyciągną dużą liczbę użytkowników. Niestety, osoby dorosłe są w dużej mierze nieświadomi iż istnieją takie zasoby i że można z nich korzystać w procesie uczenia się przez całe życie.


W związku z powyższymi problemami, pomysł realizacji tego projektu narodził się w organizacjach partnerskich działających w obszarze edukacji dorosłych na terenie Polski , Litwy i Włoch. Partnerstwo określiło potrzebę uczenia się przez całe życie i wzajemnej weryfikacji między nauczycielami/trenerami osób dorosłych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania TIK i OZE w kształceniu dorosłych w zakresie 8 kompetencji kluczowych.


Cele projektu to:

  • wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli/trenerów osób dorosłych przy wykorzystaniu TIK i OZE
  • rozwijanie bardziej atrakcyjnych inicjatyw edukacji dla dorosłych
  • zachęcanie do korzystania z OZE w procesie edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie nauczania kluczowych kompetencji
  • uczestniczenie w podnoszeniu świadomości w sprawach OZE na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim
  • wykorzystania dobrych praktyk i europejskiego doświadczenia na poziomie lokalnym.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla gromadzenia, współużytkowania i prezentowania  efektywnych istniejących OER opracowanych w ramach projektów ponadnarodowych  z różnych źródeł, począwszy od zasobów platformy EPALE. Wymiana ta odbędzie się w ramach krótkoterminowych wspólnych szkoleń dla 15 nauczycieli/trenerów/edukatorów osób dorosłych.


Projekt obejmuje 150 bezpośrednich i pośrednich uczestników w 3 krajach.

 

Pierwsze międzynarodowe dzialanie związane z uczeniem się nauczaniem i szkoleniami w Wilnie (PDF)
Drugie międzynarodowe dzialanie związane z uczenim się nauczanie szkoleniami w Santa Croce sullArno (PDF)
Trzecie międzynarodowe działanie związane z uczeniem się nauczaniem szkoleniami we Wrocławiu (PDF)

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatem naszego projektu : O K OER Explorer - A short manual about resources for adult learning in field of 8 key competences and 8 K OER Map.

8_K_OER Guide (PDF)