Roads to recognition

logo RoadsZ przyjemnością informujemy, że Centrum Edukacji i Badań Społecznych otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Roads to recognition”. Projekt będzie realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Grundtviga.

OPIS PROJEKTU:

Projekt "Roads to recognition" dotyczy wymiany dobrych praktyk oraz rozwoju wsparcia dla organizacji działających w obszarze wolontariatu w zakresie metod i narzędzi uznawania umiejętności nabytych przez wolontariuszy. Ocena umiejętności i kompetencji jest narzędziem powszechnie stosowanym na rynku pracy, a analiza umiejętności, zdolności, postaw i motywacji w umożliwia beneficjentom zdefiniowanie własnej ścieżki zawodowej. W niektórych krajach europejskich, takich jak Francja, takie narzędzia są już powszechnie stosowane od wielu lat w różnych sytuacjach i o standaryzowanej zawartości i wdrożonych procedur. Idea projektu opiera się na współpracy na poziomie europejskim w celu dostosowania oceny kompetencji wykorzystywanych w kontekście poradnictwa zawodowego. Partnerstwo jest też zorientowane na podzielenie się informacjami dotyczącymi konkretnych metodologii stosowanych przez różne organizacje partnerskie, a także na opracowanie strategii wykorzystania Europejskiego Paszportu Umiejętności przez organizacje działające w obszarze wolontariatu.

Partnerstwo projektu składa się z organizacji pochodzących z Holandii, Irlandii, Polski, Czech i Cypru. Działania organizacji partnerskich mają charakter lokalny, regionalny, krajowy i europejski, a to pozwoli na szerokie upowszechnianie rezultatów i ich wykorzystywanie na wszystkich poziomach.. Partnerstwo działa też w różnych dziedzinach, od wolontariatu, poprzez edukację dorosłych, po badania społeczne, co daje możliwość spojrzenia na tematykę z wielu perspektyw. Europejskie Centrum Wolontariatu i Krajowy Punkt Europass z Holandii uczestniczą w projekcie jako partnerzy stowarzyszeni, co daje możliwość wykorzystania w projekcie pilotażowego projektu „Europass dla wolontariuszy”.

ORGANIZACJE PARTNERSKIE:

Partnerzy stowarzyszeni:

 

 

roads eu

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną